31
فروردین

دستگاه ایر بایک (AIRBIKE)

دستگاه ایر بایک یا دوچرخه پره دار وسیله ای است که این روزها جایگاه خوبی را در بین ورزشکاران و دستگاه های ورزشی پیدا کرده است.و یکی دستگاههای تخصصی کراسفیت است که در تمرینات و مسابقات به کار گرفته میشود. این دستگاه بدنه ای فلزی دارد که در قسمت جلو آن پره دواری طراحی شده است که به وسیله زنجیر به خورشیدی و پدال دوچرخه متصل میشود . و همچنین دو دسته به شکل اهرم در جلو آن قرار دارد که به محور دوچرخه متصل است و شباهت زیادی به دسته دستگاه البتیکال دارد.

این دستگاه دارای مانیتوری در قسمت جلویی است که مسافت ، کالری ،زمان و … را اندازه گیری میکند و طبق داده هایی که ارائه میدهد میتوان طراحی تمرینات را انجام داد. این وسیله با دارا بودن دسته و پدال همزمان عضلات ناحیه بالا تنه و پایین تنه را درگیر می‌کند و ورزشکار به طور همزمان میتواند گروه زیادی از عضلات را درگیر کند.

در زمان استفاده پره های فلزی این دستگاه به چرخش در می آیند و با افزایش سرعت ، مقاومت پره ها بیشتر می شود و‌ حرکت را دشوار تر میکند. از دیگر محاسن این دستگاه می توان به این مسأله اشاره کرد که هر سه سیستم انرژی را می توان بر روی این دستگاه اعمال کرد. ه طوری که با تنظیم شدت و حجم تمرین میتوان اهداف مختلف تمرینی را برای ورزشکاران طراحی و اجرا کرد . و در wod یا تمرینات روزانه کراسفیت با حرکات دیگر ترکیب کرد. به طور مثال :

در سیستم فسفاژن

10 min Emom
1 min on
1min off

6 thruster 60 kg
Max calories air bike for rest of the time

در سیستم اسید لاکتیک

3 round of

10 pull ups
10 wall ball
15 Cal air bike

در سیستم هوازی

For time
10 km air bike