Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/triplee1/public_html/wp-admin/includes/file.php on line 929

Warning: array_merge(): Expected parameter 2 to be an array, int given in /home/triplee1/public_html/wp-content/plugins/user-panel-pro/core/awpe.items.class.php on line 0

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/triplee1/public_html/wp-content/plugins/user-panel-pro/core/awpe.items.class.php on line 0

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/triplee1/public_html/wp-content/plugins/user-panel-pro/core/awpe.frontend.class.php on line 160

Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, int given in /home/triplee1/public_html/wp-content/plugins/user-panel-pro/core/awpe.class.php on line 0

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/triplee1/public_html/wp-content/plugins/user-panel-pro/core/awpe.class.php on line 0

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/triplee1/public_html/wp-content/plugins/user-panel-pro/core/awpe.functions.php on line 0
اصطلاحات – مرجع کراس فیت ایران

اصطلاحات


اصطلاحات

 

 

در این قسمت اصطلاحات مورد استفاده در کراسفیت را قرار دادیم و شما می توانید در سایت ما مشاهده کنید.

 

AMRAP – As many rounds as possible

حداکثر تکرار ممکن

نوعی سیستم تمرینی است که در آن یک یا چند حرکت در بازه زمانی مشخص تکرار میشوند .

 

 

BOX

به سالن های کراسفیت باکس گفته میشود .

 

 

BP- BENCH PRESS

پرس سینه بر روی نیمکت .

 

 

B S – BACK SQUAT

حرکت اسکات با هالتر پشت سر بر روی کمربند شانه ای  .

 

 

 

BW – Body weight

وزن بدن

این اصطلاح در نمایش وزن بدن یا انتخاب وزنه نسبت به وزن بدن به کار میرود .

 

 

C2B – Chest to bar, usually referring to pullups

 

این اصطلاح معمولا در انجام حرکت پول آپس استفاده میشود که  در این حرکت  ورزش کار بالا تر از حد معمول خود را بالا میکشد به شکلی که سینه به بار برخورد کند .

 

 

CFT – CrossFit Total

رکورد مجموع در کراسفیت که شامل سه حرکت اصلی پاور لیفتینگ ( اسکات – ددلیفت – پرس سینه ) است .

 

 

CLN- CLEAN

 

نیمه اول حرکت دوضرب وزنه برداری ( انتقال هالتر از روی زمینه به روی شانه )

 

 

C&J – Clean and Jerk

حرکت دو ضرب وزنه برداری

 

 

DB – Dumbbell

دمبل

 

 

DL – Deadlift

ددلیفت

 

 

DNF – Did not finish

تمام نشده

این اصطلاح زمانی به کار میرود که برنامه با تکرار و بازه زمانی مشخص یا تایم کپ به اتمام نرسیده است .

 

 

DU – Double unders

طناب زدن به صورت دوتایی ( با هر بار پرش دو بار طناب از زیر بدن میگذرد )

 

EMOTM – Every minute on the minute

سیستم تمرینی دقیقه به دقیقه  که در بازه های یک دقیقه ای حرکت یا حرکات انجام میشود .

 

 

FS- Front sqat

حرکت اسکات با هالتر جلو بدن بر روی کمربند شانه ای

 

 

G2O – Ground to Overhead

از روی زمین به بالای سر

زمانی که این اصطلاح به کار میرود به این معناست که ورزشکار با هر تکنیکی میتواند دمبل ، هالتر یا … از روی زمین به بالای سر ببرد .

 

 

Girls

برنامه های کراسفیت که معیار یا bench mark  هستند و با نام دختر ها نام گذاری شده اند مثل Fran – Barbara

 

 

HR – Hand-release

آزاد کردن دست مانند حرکت    Hand release push ups که در انجام حرکت پو اپ ( شنا ) سینه به زمین چسبیده و دستها آزاد میشود .

 

 

HSPU – Handstand pushups

رساندن سر به زمین و انجام پرس و قرار گرفتن مجدد در حالت هند استند ( بالانس )

 

 

HEROES

برنامه های کراسفیت که معیار یا bench mark  هستند و  به افتخار قهرمانان با نام آنها نام گذاری شده اند .

KB – Kettle bell

کتل بل

 

 

 

KBS – Kettlebell Swing

کتل بل سویینگ

 

 

K2E – Knees to Elbows

رساندن زانو به آرنج در حالت آویزان از بار

 

 

MU – Muscle-up

ماسل آپ

 

 

OHS – Overhead Squat

انجام حرکت اسکات با دستهای باز ( گریپ اسنچ ) و هالت بالای سر

 

 

Pood – Russian unit of weight measurement, usually for kettlebells (1 pood = 36#)

واحد اندازه گیری روسی  جرم که معمولا برای کتل بل استفاده میشود و هر پوط حدود 16 کیلوگرم است

 

 

 

PR – Personal record

رکورد شخصی

 

PU – Pull up

پول آپ ( کشش از بارفیکس )

 

 

 

QOD – Question of the Day

پرسش روزانه

 

 

Rep – Repetition .

تعداد تکرار

 

 

ROM – Range of motion

دامنه حرکت

 

 

RM – Repetition maximum. Your 1RM is your max lift for one rep. Your 10 RM is the most you

can lift 10 times.

رکورد یک حرکت در تعداد مشخص . مثلا  حداکثر وزنه برای 1RM  انجام یک تکرار و  10 RM حداکثر وزنه برای 10 تکرار است .

 

 

Rx’d – As prescribed, wod done without any adjustments

این اصطلاح به معنای انجام برنامه اصلی بدون تغییر یا SCALED  است .

 

 

S2O OR STOH – Shoulder to Overhead

انتقال میله هالتر از روی کمربند شانه ای به بالای سر ( زمانی که این اصطلاح به کار میرود به این معناست که نوع تکنیک انتقال مهم نیست )

Scaled

سطح بندی شده

به برنامه هایی گفته میشود که دستخوش تغییر میشود و پارامتر هایی چون تعداد ، وزن ، حرکت و … تغییر میکند .

 

 

 

SDHP – Sumo Deadlift High Pull

در انجام این حرکت ابتدا از ددلیفت سومو یا پا باز وزنه را بالا آورده و سپس هالتر تا قسمت سینه ای بالا کشیده میشود .

 

 

Set – A number of repetitions.

ست

تعداد بازه تکرار هر حرکت .

 

SN – Snatch

حرکت یک ضرب وزنه برداری

 

 

SJ – Split jerk

قسمت دوم حرکت دو ضرب وزنه برداری با تکنیک قیچی

 

 

 

T2B – Toes to Bar

در این حرکت ورزشکار به صورت آویزان از بار پای خود را به بار میرساند که به دو صورت strict  و kiping انجام میشود .

 

 

Tabata – 8 intervals of 20 seconds all-out intensity exercise followed by 10 seconds of rest

سیستم تمرینی تاباتا

به این صورت انجام میشود که در 4 دقیقه به صورت 8 ست 20 ثانیه ای فهالیت و بعد از هر 20 ثانیه 10 ثانیه استراحت .

 

 

TGU – Turkish Getup

بلند شدن ترکی

این حرکت به صورتی انجام میشود که ورزشکار بر روی زمین دراز کشیده یکی از دستها را بالا می آورد که در این دست ایزاری مثل دمبل و کتل بل وجود دارد و با تکنیک خاص مربوط به حرکت می ایستد و در طول حرکت دمبل در محور  عمود قرار دارد و مجددا به همین حالت دراز می کشد.

 

UB – Unbroken

انجام یک حرکت بدن وقفه و استراحت .

 

 

WOD – Workout of the day

تمرین روزانه

 

WU – Warm-up

گرم کردن

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
مرجع کراس فیت ایران